About Us

DOXA CHRISTIAN CHURCH

Our church is called DOXA CHRISTIAN CHURCH ( Eglise Chrtienne Doxa ). Doxa is the Greek word for glory as found in the text of the New Testament. One author writes, Glory is what you see and experience and feel when God goes public with His beauty!

Doxa Christian Church is a church with a mission to lead souls to accept Jesus as their savior, their Lord and their life, so that they can celebrate Gods glory, reflect it and be transformed by the perfect beauty of God. We exist mainly to serve the gospel of Christ to the South Florida community in creole, French and English and to touch every soul everywhere.

Adult, youth and children Sunday school meet every Sunday from 10:30 AM to 11:15AM followed by our worship service that ends at 1:00 PM. Our Sunday evening Bible Study is from 6:30PM to 8:30 PM. We have a weekly spiritual formation and prayer meeting every Thursday from 6:30 PM to 8:30 PM

EGLISE CHRETIENNE DOXA

Doxa se yon mo nan lang Grek la ki vle di Glwa nan Bib la. Gen yon moun ki ekri pawol sa yo : Glwa Bondye, se sa ou gade, eksperimante e santi loske Bondye revelel piblikman nan tout bote li.

Eglise Chretienne Doxa se yon legliz ki deside sevi Bondye fidelman, selebre glwa Bondye, reflete glwa Bondye ak lesel transfome par Glwa sa ki reprezante Bote Bondye. Legliz la ekziste pou sevi levanjil bay moun ki rete nan kominote ya nan lang kreyol, franse ak angle. Nou reyini nan lokal PRINCE OF PEACE LUTHERAN CHURCH 6012 NW 9th Ct Margate, FL 33063.

Si ou ta vle vizite nou, nap tann ou ak bra nou tou louvri. Nou pwomet ou ke ou pap regret ke ou te vini.

  • Moyiz te mande Bondye nan Ekzod 33 :18 : Fem we glwa ou.
  • Bib la di nan Romen 3 :23 Tout moun fe peche e yo paka jwenn glwa Bondye.
  • Jezukri li men m reponn nan Jan 11 :40: Te kwem di ou, si ou kwe, wap rive we glwa Bondye.

Fe yon pase vizite Eglise Chretienne Doxa nan pwochen sevis li. Nap tann ou. Nou pre pou nou sevi ou. Bondye beni w !